phoca thumb l warsztaty1

Staż dla badaczek

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie poprzez staż nauk społeczno-ekonomicznych w wybranym małym lub średnim przedsiębiorstwie z terenu całej Polski. Okres stażu to 6 miesięcy, a stażystka zobligowana jest do przepracowania 100 godzin miesięcznie na rzecz firmy.
W projekcie mogą wziąć udział pracownice naukowe szkół wyższych, instytów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy z całej Polski.

 Przedsiębiorca nie ponosi żadnych wydatków, gdyż wynagrodzenie jest w całości finansowane przez Unię Europejską.
Jedną z laureatek wcześniejszych edycji programu jest pani Katarzyna Budzyńska, asystentka w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Co trzeba zrobić, by znaleźć się w projekcie? Wystarczy wejść na stronę www.stazdlakobiet.paip.pl  zalogować się i poczekać na zgłoszenie przedsiębiorcy lub samodzielnie zaproponować staż w wybranej przez siebie firmie. Na stronie znaleźć można również szczegóły dotyczące rekrutacji i niezbędne formularze. Zgłoszenia należy wysyłać do 8 marca 2013 roku.

Podobne wpisy