wykres2

13 polskich uczelni w rankingu Best Global Universities

Najwyższe miejsce spośród krajowych uczelni zajął Uniwersytet Warszawski, który znalazł się w rankingu na 319 miejscu. Drugą polską uczelnią wyższą był Uniwersytet Jagielloński, który zajął 364. Trzecią polską uczelnią w rankingu Politechnika Warszawska, która oplasowała się na 593 miejscu. Na dalszych miejscach rankingu międzynarodowego Best Global Universities uwzględniono również:

  • Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie – 617 miejsce,
  • Uniwersytet Wrocławski – 733 miejsce,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 797 miejsce,
  • Politechnikę Wrocławską – 797 miejsce,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 831 miejsce,
  • Uniwersytet Łódzki – 917 miejsce,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 921 miejsce,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – 921 miejsce,
  • Uniwersytet Gdański – 944 miejsce,
  • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – ostatnie 1000 miejsce.

Ranking powstał w oparciu o 12 kryteriów oceniających między innymi reputację i uznanie każdej uczelni w regionie, liczbę opublikowanych artykułów naukowych i wydanych książek w ostatnim roku, liczbę konferencji naukowych czy współpracę międzynarodową z innymi uniwersytetami. Ważnym kryterium podczas oceniania szkół wyższych była ilość powołań na publikacje naukowe wydane przez akademików każdego uniwersytetu. Cytowanie miało wielkie znaczenie, gdyż dotyczyło aż 3 spośród wszystkich kategorii. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 9 amerykańskich szkół wyższych. Miejsca na podium zajęły kolejno: Hardvard University, Massachusetts Institute of Technology oraz Stanford University. Dopiero na 6 miejscu znalazły się Oxford University.

Cały raport znajdziecie tutaj.

źródło: usnews.com

Similar Posts