uhp logo

PWSZ w Sandomierzu będzie wydziałem kieleckiego uniwersytetu

W ostatnich miesiącach resort nauki rozważał likwidację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu ze względu na straty finansowe spowodowane pogłębiającym się niżem demograficznym. Coraz mniej osób biorących udział w rekrutacji oraz studentów na sandomierskiej szkole wyższej doprowadził do tego, że w latach 2011-2013 uczelnia wygenerowała wysokie straty. Straty netto wyniosły kolejno: 294,7 tys. zł w roku 2011, -963,7 tys. zł w roku 2012 i -325,7 tys. zł w roku 2013. Dlatego w 2013 roku, zgodnie z art. 100a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), PWSZ w Sandomierzu została zobowiązania do przygotowania i wprowadzenia programu naprawczego. W ciągu ostatnich lat sytuacja placówki poprawiła się, ale nie na tyle, aby dalej mogła funkcjonować jako osobna szkoła wyższa. Dlatego nowy projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zakłada włączenie sandomierskiej szkoły do kieleckiego uniwersytetu.

Włączenie PWSZ do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych oraz infrastruktury, a także zapewni możliwość kontynuowania kształcenia studentów w Sandomierzu – wskazuje w uzasadnieniu resort nauki.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z dniem konsolidacji przejmie wszystkie prawa i obejmie obowiązki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. Oznacza to, że uniwersytet nie tylko przejmie całe mienie sandomierskiej szkoły, ale także wszystkie zobowiązania i należności. Kiedy wyższa szkoła w Sandomierzu stanie się wydziałem zamiejscowym, wygasną kadencje wszystkich jej organów kolegialnych i jednoosobowych. Ponadto z dniem połączenia uprawnienia PWSZ do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia staną się uprawnieniami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Źródło: Gazeta Prawna

Podobne wpisy