Ostatnie przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego na UTH

Ostatnie przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego na UTH

Dwa lata radomska szkoła wyższa starała się o uzyskanie pozwolenia na włączenie kierunku lekarskiego do swojej oferty kształcenia. Należało jednak w tym celu spełnić szereg warunków, które byłyby gwarantem odpowiedniego poziomu kształcenia przyszłych lekarzy. Zdaniem profesora Zbigniewa Łukasika, rektora uczelni, wszystkie zalecenia ministerialne zostały zrealizowane.

Aktualnie uczelnia kończy zakup niezbędnego sprzętu, który znajdzie się na wyposażeniu pracowni, w których studenci w trakcie pierwszych czterech semestrów będą się uczyć chemii, biologii, mikrobiologii czy biochemii. Rektor Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego zapewnia również, że nie ma problemów ze znalezieniem odpowiedniej kadry naukowo-dydaktycznej.

Praktyczne kompetencje przyszli lekarze z UTH będą zdobywać w dwóch radomskich szpitalach: pierwszy podlega Marszałkowi Mazowsza, a drugi – Prezydentowi Miasta. Z tym ostatnim uczelnia z powodzeniem współpracuje już od wielu lat. Obie placówki odwiedził niedawno minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, zanim wyraził zgodę na utworzenie w Radomiu kierunku lekarskiego.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny posiada kliniczny oddział neurochirurgii. Wkrótce takim oddziałem stanie się hematologia. Potem kolejno – interna i pediatria. To wystarczy, by studenci byli odpowiednio przygotowani do wykonywania zawodu.

Aktualnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi dwa kierunki medyczne – kształci pielęgniarki i fizjoterapeutów.

Podobne wpisy