struna

Konkurs StRuNa 2012 – otwarty

Nagrodzone mogą zostać projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2011 roku a 30 września 2012 roku.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie br. w Warszawie. Zainteresowanych zapraszamy do zakładki „najlepsze w 2012 roku” oraz do zapoznania się z regulaminem.

Wspominając uroczystą galę podsumowującą pierwszą edycję konkursu „StRuNa 2011”, która odbyła się 5 listopada w Warszawie dla kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich, które w roku akademickim 2010/2011 zrealizowały najlepsze projekty naukowe.

Najlepsze z nich zostały nagrodzone.
a) W kategorii „Publikacja Roku 2011” I miejsce zdobyło Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS za wydawnictwo „Acta Humana”.
b) W kategorii „Wyprawa Roku 2011” I miejsce zdobyło Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt Albania 2011 – śladami Profesora Stanisława Zubera.
c) W kategorii „Konferencja Roku 2011” I miejsce zdobyło Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego za projekt „Tekst-Tworzywo-Twórca”.
d) W kategorii „Opiekun Roku 2011” I miejsce zdobył prof. Janusz Piechna za wspieranie Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów PW.
e) W kategorii „Koło Naukowe Roku 2011” I miejsce zdobyło Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
f) W kategorii „Sponsor Roku 2011” I miejsce zdobyła Fundacja „Universitatis Varsoviensis” za wspieranie ruchu naukowego studentów i doktorantów na UW.
g) W kategorii „Projekt Roku 2011” I miejsce zdobyło Studenckie Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
za projekt „Porfirazyny posiadające peryferyjne rozbudowane ugrupowania tiolowe o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej i biomimetyce”.

Najciekawsze projekty naukowe nie zostały pominięte, uzyskały bardzo dużo wyróżnień

Podobne wpisy