Najlepsza praca magisterska

Zwyciężczyni napisała pracę na temat „Odnajdywania się dzieci w młodszym wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej – namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa”, pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Kargulowej. Jury konkursu oceniało poprawność zastosowania metodyki naukowej, analizę danych, walory naukowe, poznawcze oraz praktyczne, a także atrakcyjność tematyki i wreszcie ocenę sformowanych wniosków. W konkursie wzięło udział 17 prac magisterskich z całej Polski. Autorki dwóch najciekawszych prac, wybranych przez Komisję Konkursową, otrzymają nagrody pieniężne 1.000 zł (1. miejsce) i 500 zł (2. miejsce) oraz nagrody rzeczowe.

Celem konkursu jest promocja młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich z lat 2007 i 2008 odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat.

Konkurs zorganizowany był po raz pierwszy przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Beaty Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicji Szerląg oraz Członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Poseł Ewy Wolak.

I miejsce: (32 punkty) Monika Kurzynoga z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydział Nauk Pedagogicznych, promotor: prof. dr hab. Alicja Kargul „Odnajdywanie się dzieci młodszym
wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej – namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa” 
II miejsce: (31 punktów) Agata Pawlak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii; Promotor: prof. Bassam Aouil „Wiedza licealistów na temat wybranych aspektów seksualności”
III miejsce: (29 punktów) Dorota Nowak – Bobrowska z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Pedagogiczny, promotor: prof. dr hab. Adam Rosół „Obraz nauczyciela XXI wieku w oczach
Gimnazjalistów”

Lista uczestników ogólnopolskiego konkursu: (układ alfabetyczny):  

Marta Chmielewska – Szczot, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Społecznych, Promotor: prof. dr hab. Helena Siwek, „Rola zabaw i gier w integrowaniu treści z różnych obszarów poznania w kształceniu dzieci w klasie III” (23 p.)

Monika Kurzynoga, Dolnośląska Szkoła Wyższa – Wydział Nauk Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargul, „Odnajdywanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej – namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa” (32 p.)

Aneta Sterna, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Mirosława Wawrzak – Chodaczek „Pasja źródłem aktywności życiowej człowieka”, (25 p.)

Katarzyna Kojtych, Uniwersytet Zielonogórski –Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Promotor: dr Włodzimierz Trochanowski „Funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa w warunkach publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Nowej Soli”, (19 p.)

Justyna Dymek, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Promotor: dr hab. Anna Wiłkomirska, „Wychowanie współczesnego człowieka”, (17 p.)

Honorata Krzus, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historyczno – Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, „Wartości przekazywane w tekstach piosenek młodzieżowych”, (19 p.)

Agata Pawlak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Promotor: prof. Bassam Aouil, „Wiedza licealistów na temat wybranych aspektów seksualności”, (31 p.)

Kamila Wodnicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny, Promotor: dr hab. Beata Przyborowska, „Twórcze metody pracy z dziećmi z ADHD na zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej” (17p.)

Dorota Nowak – Bobrowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Pedagogiczny, Promotor: prof. dr hab. Adam Rosół „Obraz nauczyciela XXI wieku w oczach gimnazjalistów” (29 p.)

Ewa Anna Sobczak, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Promotor: dr hab. Maciej Tanaś „Wartości obecne w filmach i serialach telewizyjnych w opinii młodzieży licealnej”, ( 27 p.)

Łukasz Koper, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Wychowania Fizycznego, Promotor: dr Marta Koszczyc „Opinia uczniów klas trzecich częstochowskich gimnazjów na temat oceny z wychowania fizycznego” (18 p.)

Anna Obłój, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Wychowania Fizycznego, Promotor: dr Marta Wieczorek, „Przeżycia emocjonalne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie podczas lekcji wychowania fizycznego” (17 p.)

Dariusz Piętka, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego – Wydział Nauk Humanistycznych, Promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, „Czynniki kształtujące tożsamość mężczyzny, a ich znaczenie dla wychowania: analiza retrospektywna” (22 p.)

Magdalena Malińska, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: dr hab. prof. Wita Szulc, „Związek między ciałem, zdrowiem i tożsamością w kontekście wybranych chorób cywilizacyjnych”, (22 p.)

Marta Jaroszewicz, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: dr hab. Witold Jakubowski, „Znaczenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej w uczeniu się roli ojca w opiniach mężczyzn uczestniczących w kursach dla rodziców” (28 p.)

Agata Prymko, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Promotor: dr Marta Guziuk, „Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych bezrobociem
(badania diagnostyczne prowadzone na terenie Powiatu Braniewskiego”, (22 p.)

Anna Wolniak, Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Promotor: dr hab. Tatiana Rongińska, „Wymagania dorosłego życia a postawa twórcza absolwentów szkół średnich”, (25 p.)

Podobne wpisy