phoca_thumb_s_studenci2

Nagrody dla nauczycieli akademickich

Wśród nagród za takie osiągnięcia, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, pojawiła się bowiem nowa nagroda III stopnia. Ten nauczyciel akademicki, któremu zostanie przyznana, otrzyma do dwukrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego (dalej: stawka). To maksymalna wysokość określona w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 8 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (DzU nr 76, poz. 647), które wejdzie w życie właśnie 5 czerwca. 
Rozporządzenie podniosło najwyższy poziom dwóch dotychczasowych nagród za osiągnięcia organizacyjne. I to dwukrotnie. Nagroda I stopnia może teraz sięgać nawet dziesięciokrotności stawki (do tej pory pięciokrotności), a II stopnia – pięciokrotności stawki (poprzednio dwuipółkrotności).
Lista załączników do wniosku o przyznanie nagrody za całokształt to kolejna nowość. Znajduje się na niej m.in. autoreferat kandydata do gratyfikacji i wykaz prac naukowych lub podręczników akademickich, których jest on autorem lub współautorem.
źródło: Rzeczpospolita

 

Podobne wpisy