phoca thumb s ujlogo

Nagroda dla Profesora D. Dudka

Profesor UJ Dariusz Dudek jest kierownikiem Pracowni Zakładu Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od ponad 11 lat pracuje nad wprowadzeniem coraz nowocześniejszych, inwazyjnych metod leczenia zawału serca. Jest zarówno inicjatorem jak i aktywnym uczestnikiem najważniejszych konferencji kardiologicznych w Polsce i Europie. Profesor Dariusz Dudek był recenzentem i współautorem aktualnych wytycznych leczenia zawału serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z roku 2008 i uniwersalnej definicji zawału serca z roku 2007, jest prezesem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz laureatem wielu nagród za
osiągnięcia naukowe.

Otrzymał wiele nagród w Polsce, w tym w roku 2009 nagrodę Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za wdrożenie systemu oraz naukowe opracowanie inwazyjnego leczenia zawału mięśnia sercowego w celu zmniejszenia śmiertelności poprzez tworzenie sieci współpracujących szpitali. Ten model rozwoju regionalnych ośrodków inwazyjnych oraz leczenia zawału serca został wpisany do wytycznych postępowania w zawale serca w USA i Europie. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca również ten model postępowania w Polsce jako optymalny dla ostrych zespołów wieńcowych, podobnie jak Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wykaz najważniejszych nagród:

Nagrodę Ministra Zdrowia w roku 1994 przyznaną za wybitne osiągnięcia w zakresie studiów medycznych.

Nagrodę – Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 1999 za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrodę Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1998 za wyróżnioną rozprawę doktorską.

Nagrodę – Nominacja do Klubu 30 w roku 1997 za wybitną działalność naukową „młodych kardiologów” .

Tytuł honorowego Członka Węgierskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2007

Tytuł „Fellow” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2007 (FESC)

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa, Honoris Gratia w roku 2009 za wybitne osiągnięcia dla Miasta Krakowa

Nagroda – Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej w roku 2009 za wybitne osiągnięcia w poprawie opieki medycznej w regionie Nowego Sacza.

Podobne wpisy