Krasomówcy na Uniwersytecie Gdańskim

Organizatorem zawodów jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk działające przy UG. W konkursie nie mogą brać udziału studenci I roku. 

Jak informuje uczelnia, podstawę mów stanowią kazusy losowane na tydzień przed konkursem. Są one opracowane na podstawie spraw, które toczyły się przed polskimi sądami karnymi, cywilnymi i administracyjnymi. 

Ma miejsce podwójna reprezentacja procesowa: uczestnicy z reguły występują parami, w sprawie karnej: obrońca i oskarżyciel, w sprawie cywilnej: powód i pozwany, w sprawie administracyjnej: przedstawiciel urzędu i przedstawiciel pokrzywdzonego. 

Zadaniem każdego z uczestników będzie wygłoszenie 10 minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji z prawem do 3 minutowej repliki. 

Zmagania krasomówców będą oceniali przedstawiciele gdańskiego środowiska prawniczego, m.in. dr Jakub Stelina, mec. Maciej Derlak, sędzia Stanisław Nowakowski. Jury będzie zwracało uwagę na poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji, retoryka, logika uzasadnienia i kultura języka. 

Konkurs odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, o godz. 10.00.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy