krasp logo

Konferencja KRASP na SGGW

 

 

W programie wydarzenia znajdą się m.in. następujące kwestie: nowa perspektywa finansowania programów UE 2014-2020 , transfer technologii i komercjalizacja wyników prac badawczych, patenty i własność intelektualna w uczelniach, system kształcenia w uczelniach i system oświaty, zamówienia publiczne w szkolnictwie wyższym i nauce.

Podobne wpisy