phoca_thumb_s_studenci1

Badania naukowe nie na uczelniach prywatnych

Jak wynika z danych resortu nauki, na uczelnie niepubliczne przypada tylko 2,5 proc. nadawanych w Polsce stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Z kolei udział publikacji powstałych w szkołach prywatnych to zaledwie 1,78 proc. ogólnej liczby prac naukowych wydawanych w kraju. Nie lepiej jest w przypadku tzw. cytowań w światowych czasopismach naukowych – wskaźnik ten wynosi 0,64 proc.
– Większość niepublicznych szkół wyższych zajmuje się wyłącznie dydaktyką. Działalność naukowa schodzi na drugi plan, mówi Magdalena Maciejewska z Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW. W ciągu ostatnich dwóch lat resort nauki ogłosił sześć konkursów, w których można było uzyskać pieniądze na prowadzenie badań naukowych. Z uczelni państwowych napłynęło blisko 21 tys. wniosków. Zgłoszenia z uczelni prywatnych stanowiły zaledwie 1,7 proc.

źródło: „Dziennik Polski”

Similar Posts