study fun logo

Jak skutecznie pozyskiwać i rekrutować zagranicznych studentów?

Podczas Forum omówione zostaną następujące tematy:

  • Współpraca drogą do umiędzynarodowienia uczelni polskich
  • Jak konkurować i jednocześnie wspólnie osiągać nadrzędne cele
  • Globalny marketing polskich uczelni – marketing transformacyjny 3.0
  • Nauka i życie w Polsce w oczach zagranicznych studentów
  • Wypracowanie praktycznych rozwiązań rekrutacyjnych
  • Legalizacja pobytu studentów obcojęzycznych – mechanizmy i ułatwienia.
forum study fun

 

Program konferencji:

8:30 – Rejestracja uczestników
9:00 – Uroczyste otwarcie konferencji
9:30 Nauka i życie w Polsce w oczach zagranicznych studentów
Studenci – cudzoziemcy w Polsce, bariery i wyzwania
Studiowanie i życie w Polsce – wypowiedzi obcokrajowców.
Koordynator Izabela Olechnowicz, Study Fun Poland.
10:30 Przerwa kawowa
10:45 Wyjście naprzeciw zagranicznym studentom – jakie ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu wprowadziła nowa Ustawa o cudzoziemcach
Wypowiedź praktyka na temat uproszczonych metod przyjmowania obcokrajowców.
Osoba zajmująca się prawnym aspektem pobytu cudzoziemców w Polsce. Podczas swojej długoletniej praktyki, zgłębiła wiele zagadnień związanych z Ustawą o cudzoziemcach, dzięki czemu stała się ekspertem w swojej dziedzinie.
11:30 Skuteczne pozyskiwanie zagranicznych studentów
Globalny marketing polskich uczelni – Marketing Transformacyjny 3.0 oraz V Generacja Sprzedaży w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia
Kompleksowy system integrujący obszary promocji i rekrutacji
Rekrutacja z szerszej perspektywy. Trendy i mechanizmy nowoczesnego marketingu
Interaktywna prezentacja, Krzysztof Sarnecki Quest Challenge Managers.
12:30 Przerwa na lunch
13:00 W jaki sposób wypracować sprawny i skuteczny proces rekrutacji kandydatów z zagranicy – WARSZTATY
Przykładowe procesy rekrutacji cudzoziemców na polskich uczelniach
Wypracowanie praktycznych rozwiązań
Prowadząca Katarzyna Kisielewska, Fundacja Nauka Biznes Praca.
14:15 Przerwa kawowa
14:30 Współpraca sposobem na osiągnięcie wysokiego poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni – PANEL DYSKUSYJNY
Jak konkurować i jednocześnie wspólnie osiągać cele
Komunikacja w zespole kluczem do wypracowania wspólnej strategii
Ustalenie priorytetów: najważniejsze, aby przyszły student wybrał uczelnię właśnie w Polsce

Forum odbędzie się 20 listopada 2014 roku (czwartek) w Warszawie. Szczegóły dotyczące dokładnego miejsca spotkania poznamy w pierwszych dniach listopada.

Rejestracja prowadzona jest telefonicznie pod numerem 58 76 99 828, 506 288 838 lub drogą elektroniczną: forum@studyfunpoland.com. Portal Uczelnie.net objął wydarzenie patronatem medialnym.

Podobne wpisy