poznan

Inauguracja nowego roku akademickiego w Poznaniu

Wspólne obchody inauguracji roku akademickiego w Poznaniu zaplanowano na 1 października 2013 roku. Odbędą się one w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gościem honorowym tego historycznego wydarzenia w polskim szkolnictwie wyższym będzie prezydent RP Bronisław Komorowski.

– Poznań to miasto studenckie. Świadczy o tym nie tylko ilość studentów, ale także liczba zdobytych patentów naukowych i interesujących wyników badań – mówił prezydent Poznania Ryszard Grobelny. – Wspólna inauguracja ma ten fakt podkreślić i przyciągnąć młodych ludzi by tu studiowali.

Uroczystość otrzymała już nawet swoją własną nazwę: PIA 2013, czyli Poznańska Inauguracja Akademicka 2013. – Mam nadzieję, że od października PIA będzie wyznaczała cykl poznańskiego życia akademickiego – powiedział Ryszard Grobelny.

Dotychczas inauguracja nowego roku akademickiego w Poznaniu odbywała się w Auli UAM. Kolegium Rektorów Miasta Poznania postanowiło jednak od tej tradycji odejść. Na podjęcie decyzji zaważyły głównie względy praktyczne – uniwersytecka aula może pomieścić 800 osób, a Sala Ziemi aż 2000.

Poznańskie środowisko uniwersyteckie udowodniło, że tradycje i wartości poszczególnych uczelni nie są przeszkodą we wspólnej inauguracji roku akademickiego. Wybór „neutralnego miejsca”, którym bez wątpienia jest Sala Ziemi, niweluje problem faworyzowania uczelni-gospodarza. We Wrocławiu niestety nad takim rozwiązaniem nie pomyślano.

Podobne wpisy