phoca_thumb_s_amw_logo

Doroczne Spotkanie Kaphornowców

Program tegorocznego spotkania obejmuje:
1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców (pokład „Daru Pomorza”);
2. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne;
3. Prezentacja książki i wspomnienie o kapitanie Dariuszu Boguckim;
4. Odczytanie fragmentów książki przez Siostrę Mirę Urbaniak;
5. Prezentacja filmu „Kaphornowcy” autorstwa Krzysztofa Kalukina:
6. Zakończenie obchodów 35-lecia powstania Bractwa Kaphornowców (wręczenie medali 35-lecia Bractwa Kaphornowców);
7. Wręczenie pamiątkowej plakietki Bractwa kapitanowi Leszkowi Wiktorowiczowi;
8. Inne sprawy (wolne wnioski);
Kaphornowski poczęstunek.
Polskie Bractwo Kaphornowców powstało w 1974 roku i skupia ludzi morza, którzy w świecie żeglarskim dokonali trudnej, a często wręcz niemożliwej rzeczy jaką jest opłynięcie przylądka Horn pod żaglami. Dziś skupia kilkuset braci i jest najwyższym autorytetem żeglarskim w Polsce. Siedzibą Bractwa jest „Dar Pomorza”.
Wzięło na siebie zadanie szerzenia polskich tradycji na morzach i oceanach. Jego głównym zadaniem jest – jak zapisano w statucie: „…czujnie strzec honoru polskiego żeglarza, wiernie strzec sławy biało-czerwonej bandery, służyć pomocą, radą i doświadczeniem wszystkim żeglarzom, którzy jej kiedykolwiek i gdziekolwiek będą potrzebowali.” Nadmienić warto, iż od 2007 roku grotmasztem (prezesem) Bractwa Kaphornowców jest kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej.

Podobne wpisy