uamlogo

UAM najbardziej prodoktorancki

I miejsce – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
II miejsce – Uniwersytet Jagieloński
III miejsce – ex aequo Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski
Na konkurs wpłynęły 42 ankiety. Należy podkreślić, że właściwie powszechnymi rozwiązaniami są: elastyczność programów studiów, programy stypendialne finansowane ze środków zewnętrznych oraz zajęcia metodyczne dla doktorantów. Jednakże wzór uczelni przyjaznej dla doktorantów pozostaje niezmienny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał tytuł Najbardziej Prodoktoranckiej Uczelni również w zeszłym roku.
Zachęcamy do Zapoznania się z pełnym tekstem uzasadnienia.

Podobne wpisy