Mazowsze pole z wierzbami

Uczelnie w Ciechanowie

Ciechanów to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie mazowieckim. Na uczelniach ciechanowskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie ciechanowskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Ciechanowa i subregionu ciechanowskiego.

W Ciechanowie możesz studiować na następujących uczelniach:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie

  • Wydział Inżynierii i Ekonomii
  • Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Inne uczelnie prowadzące studia w Ciechanowie

  • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie Filia w Pułtusku – Akademia im. Aleksandra Gieysztora Filia w Ciechanowie
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie Filia w Ciechanowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

    Ciechanów to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Ciechanowa oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do ciechanowskich kandydatów.

    Podobne wpisy