Warszawa Mazowieckie Panoram miasta, centrum, Pałac Kultury

Uczelnie Warszawa

Warszawa to główny ośrodek akademicki nie tylko w województwie mazowieckim, ale i największy ośrodek akademicki w Polsce. Na uczelniach warszawskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie w stolicy prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Warszawy oraz całego Mazowsza

W Warszawie możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Warszawski

 • Centrum Europejskie
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 • Centrum Nauk Sądowych
 • Instytut Ameryk i Europy
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Wydział „Artes Liberales”
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Wydział Filozofii
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Wydział Geologii
 • Wydział Historii
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Orientalistyczny
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Psychologii
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Wydział Architektury
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Transportu
 • Wydział Zarządzania

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Wydział Medyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • Kolegium Gospodarki Światowej
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Leśny
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Ogrodniczy
 • Wydział Rolnictwa i Ekologii
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki
 • Wydział Technologii Drewna
 • Wydział Technologii Żywności
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
 • Wydział Żywienia Człowieka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 • Wydział Architektury Wnętrz
 • Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
 • Wydział Grafiki
 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Wydział Malarstwa
 • Wydział Malarstwa Wydział Rzeźby
 • Wydział Malarstwa Wydział Scenografii
 • Wydział Sztuki Mediów
 • Wydział Wzornictwa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 • Wydział Rehabilitacji
 • Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

 • Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
 • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
 • Wydział Instrumentalny
 • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
 • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Wydział Muzyki Kościelnej
 • Wydział Reżyserii Dźwięku
 • Wydział Tańca
 • Wydział Wokalno-Aktorski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 • Instytut Edukacji Artystycznej
 • Instytut Filozofii i Socjologii
 • Instytut Pedagogiki
 • Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Instytut Psychologii
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 • Instytut Historii Wojskowej
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Wydział Wojskowy
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

 • Wydział Aktorski
 • Wydział Reżyserii
 • Wydział Wiedzy o Teatrze

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych
 • Wydział Medyczny Collegium Medicum
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Prawa Kanonicznego
 • Wydział Studiów nad Rodziną

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Instytut Optoelektroniki
 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Wydział Cybernetyki
 • Wydział Elektroniki
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Wydział Nowych Technologii i Chemii

Inne uczelnie prowadzące studia w Warszawie

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie-Collegium Bobolanum
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu Filia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Verum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie (filia)
 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI Filia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum
 • PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach Filia w Warszawie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Szkoła Główna Menedżerska COLLEGIUM HUMANUM
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Filmowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi Filia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

Zobaczy wszystko o studiach na warszawskich uczelniach.

Warszawa to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica Polski i województwa mazowieckiego skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Warszawy oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do warszawskich kandydatów.

Podobne wpisy