Płock, mazowieckie, panorama miasta, Wisła

Uczelnie w Płocku

Płock to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie mazowieckim. Na uczelniach płockich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie płockie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Płocka i subregionu płockiego.

W Płocku możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Mazowiecka w Płocku

  • Instytut Humanistyczny
  • Instytut Ekonomiczny
  • Instytut Politechniczny
  • Instytut Medyczny

Inne uczelnie prowadzące studia w Płocku

  • Politechnika Warszawska Filia w Płocku
  • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku

Zobaczy wszystko o studiach na płockich uczelniach.

Płock to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Płocka oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do płockich kandydatów.

Podobne wpisy