Siedlce Mazowieckie Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego

Uczelnie w Siedlcach

Siedlce to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie mazowieckim. Na uczelniach siedleckich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie siedleckie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Siedlec i subregionu siedleckiego.

W Siedlcach możesz studiować na następujących uczelniach:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
  • Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Inne uczelnie prowadzące studia w Siedlcach

  • Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (Siedlce)

Zobaczy wszystko o studiach na siedleckich uczelniach.

Siedlce to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Siedlec oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do siedleckich kandydatów.

Podobne wpisy