Suwałki podlaskie Plac Marii Konopnickiej

Uczelnie w Suwałkach

Suwałki to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie podlaskim. Na uczelniach suwalskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie suwalskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Suwałk i subregionu suwalskiego.

W Suwałkach możesz studiować na następujących uczelniach:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

  • Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
  • Wydział Ochrony Zdrowia
  • Wydział Politechniczny

Zobaczy wszystko o studiach na suwalskich uczelniach.

Suwałki to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Suwałk oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do suwalskich kandydatów.

Podobne wpisy