Pałac Branickich Białystok

Uczelnie Białystok

Białystok to główny ośrodek akademicki w województwie podlaskim. Na uczelniach białostockich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie białostockie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Białegostoku oraz całego Podlasia.

W Białymstoku możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet w Białymstoku

 • Instytut Filozofii
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Socjologii
 • Instytut Studiów Kulturowych
 • Instytut Zarządzania
 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomii i Finansów
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Wydział Matematyki
 • Wydział Nauk o Edukacji
 • Wydział Prawa

Politechnika Białostocka

 • Wydział Architektury
 • Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Wydział Mechaniczny

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Nauk o Zdrowiu

Inne uczelnie prowadzące studia w Białymstoku

 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Filia w Białymstoku
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – Filia w Białymstoku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki (Filia w Białymstoku)
 • Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Filia w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Zobaczy wszystko o studiach na białostockich uczelniach.

Białystok to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Białegostoku oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do białostockich kandydatów.

Podobne wpisy