uek_logo

Certyfikat dla UEK!

Usługa certyfikacji obejmuje audyt uczelnianych procedur antyplagiatowych pod względem ich przejrzystości, szczelności i skuteczności, a także poszanowania praw studentów. Uczelnia lub wydział , dla których wynik audytu będzie pozytywny, otrzymują autoryzowaną przez serwis Plagiat.pl gwarancję posiadania możliwie najskuteczniejszej procedury antyplagiatowej w postaci Certyfikatu „Uczelnia walcząca z plagiatami” lub „Wydział walczący z plagiatami”.
Uczelnie lub wydziały, które otrzymają Certyfikat, uzyskają prawo do wydania każdemu absolwentowi, kończącemu studia na poziomie licencjackim i magisterskim, imiennego Certyfikatu oryginalności pracy dyplomowej, sygnowanego również przez serwis Plagiat.pl. Certyfikat potwierdzający, że oryginalność pracy dyplomowej została sprawdzona zgodnie z najwyższymi standardami ochrony antyplagiatowej, będzie wpływał na wyższą wartość dyplomu na rynku pracy.
Gala wręczenia Certyfikatów “Uczelnia walcząca z plagiatami” i “Wydział walczący z plagiatami” towarzyszyła seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej”. Organizatorem konkursu są Fundacja im. A.-J. Fresnela oraz spółka Plagiat.pl.

Podobne wpisy