phoca_thumb_s_pg-logo

Biblioteka jakich mało

Strony reprezentowali: marszałek województwa pomorskie – Jan Kozłowski, rektor Politechniki Gdańskiej – prof. Henryk Krawczyk i dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN – dr Maria Pelczar.
Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC) to projekt o wartości 9 254 443,85 zł, z czego aż 8 524 713,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Pozostałe koszty pokryją partnerzy projektu.
Projekt bardzo wartościowy
– Gratuluję Państwu tak dobrze przygotowanych i tak wartościowych projektów. Życzę szybkiej realizacji – mówił, przed podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, marszałek Jan Kozłowski. – Zachęcam do szybkiego wydawania pieniędzy, bowiem czeka premia regionalna, której znaczna część trafi do beneficjentów. Pamiętajcie Państwo: kto szybko wydaje, ten dwa razy wydaje.
Budowa Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej już trwa. Biblioteka powstaje, by umożliwić zachowanie zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych oraz ich bezpłatną prezentację w Internecie. Autorzy projektu zapowiadają, że na przestrzeni trzech lat zeskanowanych zostanie ponad milion stron dokumentów i obiektów niepiśmienniczych. Digitalizacja zbiorów będzie trwała aż do przetworzenia wszystkich zasobów bibliotecznych Pomorza, szacowanych na ponad 20 mln stron dokumentów.
– Dziś wiele mówi się o gospodarce opartej na wiedzy. Dostęp do wiedzy poprzez budowę nowoczesnych bibliotek, rozwój uczelni czy też parków naukowo-technologicznych, pozwala poszerzać kapitał intelektualny – mówi o tworzeniu PBC, Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego. – Budowanie takich obiektów, jak Pomorska Biblioteka Cyfrowa pozwala naszemu regionowi osiągnąć konkurencyjność. Myślę, że upowszechnienie mało znanych publikacji, zwłaszcza tych charakterystycznych dla Pomorza, to promocja naszego regionu.
Wielu użytkowników
Biblioteka gromadzić będzie dokumenty tekstowe, graficzne i multimedialne oraz udostępniać je w popularnych formatach (DjVu, PDF, JPG, SWF, MP3, AVI ) przy pomocy darmowych przeglądarek. Do utworzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wykorzystane zostanie oprogramowanie JeromeDL przy użyciu zaawansowanych usług sieci semantycznych (jest ono rozwijane na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej we współpracy z Instytutem DERI w Galway).
Według twórców biblioteki, grupa jej czytelników będzie spora. Wszak możliwy będzie dostęp do ksiąg bądź dokumentów, które na razie nie leżą w zasięgu ręki przeciętnego czytelnika.
– Cenne zasoby, stanowiące dobra kultury o znaczeniu historycznym dla Polski i regionu pomorskiego, ulegają ciągłej degradacji, stąd do wielu z nich dostęp jest utrudniony albo niemożliwy. Upowszechnienie tych zasobów przyczyni się do rozkwitu zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Co więcej, wesprze bezpośrednio studia wyższe, edukację szkolną, a wreszcie uniwersytety trzeciego wieku – zapewnia Bożena Hakuć, dyrektor Biblioteki Głównej PG.
Inicjatywa utworzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wyszła od Politechniki Gdańskiej.
– Zyskaliśmy doświadczenie tworząc uczelnianą bibliotekę cyfrową oraz współtworząc międzynarodowy projekt „Universal Digital Library” – mówi dyrektor Biblioteki Głównej PG. – Do budowania pomorskiego projektu zaprosiliśmy biblioteki wyższych uczelni Trójmiasta, inne placówki oraz instytucje naukowe i kulturowe regionu.
PBC mieścić się będzie w serwerowni Centrum Informatycznego TASK. Ośrodkami digitalizacji zbiorów będą: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN oraz Centrum Mobilne (skaner książkowy). Z mobilnego skanera korzystać mają wszyscy partnerzy projektu.
Wspólne dzieło pomorskich uczelni
Przypomnieć trzeba, że porozumienie o powstaniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej zawarły: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Bibliotek Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, województwo pomorskie, reprezentujące biblioteki pedagogiczne regionu, starostwo powiatowe w Kartuzach, reprezentujące Pedagogiczną Bibliotekę w Kartuzach oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Umowę partnerską o utworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej podpisano 17 lipca 2008 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono już dzień po podpisaniu umowy. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa. Pomorskiego na lata 2007–2013, Priorytet 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2 Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.
Budowa biblioteki ruszyła z początkiem roku 2009. Dotąd wykonano ponad 50 tysięcy skanów, głównie unikatowych zabytkowych dzieł. Finalizacja projektu planowana jest na koniec lutego 2012 roku.

Podobne wpisy