amw logo

Akademia Marynarki Wojennej uczciła rocznicę wybuchu II wojny światowej

Uroczystość rozpoczęło się od wybicia „szklanek” dzwonem okrętowym, punktualnie o godz. 8:00. Następnie podniesiono flagę państwową i odczytano rozkaz okolicznościowy z okazji 72. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Po tej części nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterów Westerplatte. Pomnik znajduje się w rogu placu apelowego uczelni, a na nim widnieje tablica” „Bohaterom Westerplatte w 50. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej”. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje studentów wojskowych i przedstawicieli 25. Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW. Na koniec odbyła się parada wojskowa pododdziałów, którą przyjmował pełniący obowiązki Rektora-Komendanta komandor dr inż. Mariusz Mięsikowski.

Akademia Marynarki Wojennej powstała 1 października 1922 roku jako Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej. Swoją działalność rozpoczęła w Toruniu, a w 1938 przeniesiona została do Bydgoszczy. Po rozpoczęciu drugiej wojny światowej nie przerwała swojej edukacyjnej działalności, lecz kontynuowała w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu działań wojennych powróciła do Polski, ale już do Gdyni, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 11 czerwca 1955 roku została Wyższą Szkoła Marynarki Wojennej, a od 1956 roku nosi imię Bohaterów Westerplatte. Następnie 17 lipca 1987 roku przekształcono WSMW w Akademię Marynarki Wojennej. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu AMW co pozwoliło ujednolicić nazwę ze statusem uczelni. Akademia Marynarki Wojennej kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej i kadry oficerskie nieprzerwanie od 89 lat. Od 1996 roku uczelnia prowadzi również studia cywilne. Obecnie w jej ofercie jest 11 kierunków studiów I stopnia, 6 kierunków studiów II stopnia oraz 14 kierunków studiów podyplomowych. Rocznie uczelnia kształci około 8000 studentów, oficerów i kursantów.

Podobne wpisy