agh-logo1

Absolwenci AGH szybko znajdują pracę

Jak podaje PAP, 85% absolwentów tej uczelni z 2009 roku szybko podjęło pracę lub dalszą naukę. 74,5 proc. biorących udział w badaniu zadeklarowało, że znalazło pracę, natomiast 10,8 proc. wybrało dalsze studia doktoranckie lub na drugim kierunku.
Swoje pierwsze doświadczenia na rynku pracy absolwenci oceniają dobrze. Ponad 42 proc. ankietowanych otrzymało więcej niż jedną ofertę zatrudnienia. Nieco ponad 40 proc. szukało jej krócej niż miesiąc, a kolejne 30,7 proc. nie dłużej niż kwartał. Ponad 81 proc. badanych oceniło swą pierwszą pracę, jako zgodną z kwalifikacjami.
Wyniki badań świadczą o konkurencyjności AGH i jej absolwentów na ryku pracy. Potwierdziły to również badania przeprowadzone wśród pracodawców – 267 często dużych firm, które zatrudniają absolwentów AGH. Ich celem było ustalenie wymagań i oczekiwań stawianych młodym inżynierom. Dla przyszłego pracodawcy najważniejsze są: ukończony kierunek studiów bądź specjalizacja, następnie znajomość języków obcych i motywacja kandydata. Na kolejnych miejscach są umiejętności komputerowe i zdolności interpersonalne. Pracodawcy potwierdzają ocenę absolwentów, że ukończenie AGH jest atutem przy zatrudnieniu – tak stwierdziło prawie 61 proc. ankietowanych pracodawców. Pracodawcy bardzo cenią sobie również kandydatów, którzy podjęli pracę, staż lub praktyki już podczas studiów.

 

Podobne wpisy