pg-logo

Kandydaci wybierają Politechnikę Gdańską

 

W rankingu przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszej piątce znalazły się aż cztery politechniki. Na pierwszym mijescu uplasowała się Politechnika Warszawska (8,7 kandydata na jedno miejsce), na trzecim uczelnia w Poznaniu, a na czwartym w Łodzi. Politechnika Gdańska obroniła drugie miejsce w ministerialnym rankingu. W statystyce rekrutacyjnej za rok akademicki 2009/2010 odnotowano 6,7 kandydata na miejsce, w ubiegłym roku już 7,4, a w bieżącym  7,6 kandydata na miejsce.

– Gratuluję uczelniom technicznym tak dużego zainteresowania wśród maturzystów, to najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej – podkreśla prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Statystyki rekrutacyjne potwierdziły, że rosnące zainteresowanie wykształceniem inżynierskim jest już trwałym trendem, a to pozwala optymistycznie patrzeć na szanse absolwentów tych studiów na rynku pracy, wszystkie dostępne prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na kadry inżynierskie będzie rosło.

Łącznie w roku akademickim 2011/2012 przyjęto na studia 555 439 osób, w tym 433 777 na uczelnie publiczne,a 151 662 kandydatów na niepubliczne. Zainteresowanie kierunkami technicznymi wskazuje na bardziej racjonalne podejście młodziezy do swojej kariery zawodowej. Być może w przyszłości zaowocuje to mniejszym odsetkiem bezrobotnych z wyższym wykształceniem.

Podobne wpisy