50 mln zł z NCBR na podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej

50 mln zł z NCBR na podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej

Celem konkursu, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest podniesienie kompetencji dydaktycznych szkół wyższych. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się zarówno państwowe, jak i prywatne szkoły wyższe. W ramach projektów będą wspierały doktorów i doktorantów, którzy stanowią kadrę dydaktyczną uczelni, a zarazem nie ukończyli 35. roku życia.

„Rozwój polskiej nauki, a zwłaszcza tych jej obszarów, które poprzez współpracę z biznesem, stanowić mają o przyszłości polskiej gospodarki, wymaga inwestycji w kadry. Celem działań NCBR jest stworzenie nowych ścieżek rozwoju kariery naukowej, pozwalających z jednej strony rozwijać umiejętności dydaktyczne w oparciu o nowoczesne rozwiązania, z drugiej zaś kształcić młodych ludzi pod kątem stale zmieniających się oczekiwań rynku pracy” – mówi wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie NCBR.

Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski podkreśla z kolei, że wyższe kwalifikacje personelu oznaczają wyższy poziom nauczania na polskich uczelniach.

„Wykładowcy potrafiący zainteresować tematem przy wykorzystaniu innowacyjnych technik, inspirują i zachęcają do zgłębiania wiedzy. W konsekwencji pogłębiają się związki świata nauki i biznesu. To szczególnie ważne z punktu widzenia polityki rozwojowej państwa, gdyż stanowi istotny element kształtowania innowacyjnej gospodarki” – mówi Chorowski.

Projekty powinny zawierać propozycje działań podnoszących kwalifikacje uczelnianych kadr w co najmniej dwóch z trzech obszarów: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych lub nauczania w języku obcym. Maksymalny koszt projektu przypadający na jednego uczestnika korzystającego ze wsparcia na poziomie krajowym nie może przekroczyć 9 tys. zł, a w przypadku osób odbywających szkolenia zagraniczne – 24 tys. zł.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy