Zielona Góra lubuskie Stary Rynek, centrum View of church of Our Lady of Czestochowa from Stary Rynek square in Zielona Gora, Poland

Uczelnie Zielona Góra

Zielona Góra to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie lubuskim. Na uczelniach zielonogórskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie zielonogórskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Zielonej Góry oraz całego regionu lubuskiego.

W Zielonej Górze możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Zielonogórski

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Wydział Fizyki i Astronomii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Collegium Medicum

Zobaczy wszystko o studiach na zielonogórskich uczelniach.

Zielona Góra to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako największe miasto regionu i samorządowa stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Zielonej Góry oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do zielonogórskich kandydatów.

Podobne wpisy