Gorzów Wielkopolski lubelskie Widok na estakadę kolejową i bulwary w Gorzowie Wielkopolskim z tarasu widokowego

Uczelnie Gorzów Wlkp.

Gorzów Wielkopolski to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie lubuskim. Na uczelniach gorzowskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie gorzowskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Gorzowa Wielkopolskiego oraz całego regionu lubuskiego.

W Gorzowie Wielkopolskim możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

  • Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
  • Wydział Ekonomiczny
  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Techniczny
  • Wydział Nauk o Zdrowiu

Inne uczelnie prowadzące studia w Gorzowie Wielkopolskim

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Filia w Gorzowie Wielkopolskim
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
  • Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Zobaczy wszystko o studiach na gorzowskich uczelniach.

Gorzów Wielkopolski to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako drugie co do wielkości miasto regionu i administracyjna stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Gorzowa Wielkopolskiego oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do gorzowskich kandydatów.

Podobne wpisy