Skierniewice Łódzkie Park Jesień

Uczelnie w Skierniewicach

Skierniewice to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie łódzkim. Na uczelniach skierniewickich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie skierniewickie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów ze Skierniewic i subregionu skierniewickiego.

W Skierniewicach możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

  • Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie
  • Instytut Nauk Informatyczno-Technicznych
  • Instytut Nauk o Zdrowiu
  • Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
  • Instytut Nauk Przyrodniczych
  • Instytut Nauk Społecznych

Zobaczy wszystko o studiach na skierniewickich uczelniach.

Skierniewice to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie ze Skierniewic oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do skierniewickich kandydatów.

Podobne wpisy