łódzkie centrum, panorama miasta

Uczelnie Łódź

Łódź to głównych ośrodek akademicki w województwie łódzkim. Na uczelniach łódzkich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie łódzkie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Łodzi oraz całego regionu łódzkiego.

W Łodzi możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Łódzki

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Geograficznych
 • Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Wydział Zarządzania

Politechnika Łódzka

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

 • Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
 • Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
 • Wydział Aktorski
 • Wydział Organizacji Sztuki Filmowej

Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

 • Wydział Sztuk Pięknych
 • Wydział Sztuk Projektowych

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 • Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
 • Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
 • Wydział Sztuk Scenicznych
 • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Inne uczelnie prowadzące studia w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. H. Jóźwiaka w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi

Zobaczy wszystko o studiach na łódzkich uczelniach.

Łódź to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Łodzi oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do łódzkich kandydatów.

Podobne wpisy