banner cpi

XII seminarium z cyklu awanse naukowe

Celem seminarium będzie przedstawienie podstawowych zasad, które pozwalają prawidłowo nadać habilitację oraz sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów i wątpliwości przy interpretacji przepisów prawnych.

W programie między innymi:

  • prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych,
  • rola Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów w postępowaniach,
  • zmiany w trybie i warunkach przeprowadzania doktoratu, habilitacji, profesur w świetle Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku,
  • podejmowanie uchwał kończących postępowanie habilitacyjnego,
  • jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego w tzw. nowej procedurze habilitacyjnej.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
Jerzego Mariana Brzezińskiego – członka rzeczywistego PAN oraz Prezydium PAN, profesora zwyczajnego w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcina Chałupka – absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i radcę prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Jest specjalistą z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i awansów naukowych.

Huberta Izdebskiego – radcę prawnego i adwokata; profesora zwyczajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Emanuela Kulczyckiego – pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozofa, komunikologa i blogera, zajmującego się teorią komunikacji. Współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Prowadzi warsztaty i seminaria z zakresu komunikacji naukowej.

Piotra Pokornego – jest współtwórcą Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz byłym członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, szczególnie prawem szkolnictwa wyższego.

  • Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu,
  • Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się tutaj,
  • Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78,
  • Dzień i miejsce szkolenia: 13 września, Warszawa.

Podobne wpisy