phoca_thumb_s_krk1

IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

„Zaproszenie kierujemy do szerokiego grona doktorantów, asystentów, młodych pracowników nauki oraz osób pracujących w przemyśle, którzy pragną dzielić się swoimi obserwacjami, osiągnięciami i wiedzą praktyczną” – mówi Dominik Kryzia z Grupy Naukowej Pro Futuro inicjatora konferencji. Pro Futuro zrzesza doktorantów, asystentów i młodych pracowników nauki krakowskich uczelni wyższych, a w szczególności Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Organizatorzy chcą, by spotkanie stało się okazją do wymiany myśli i poglądów osób zainteresowanych „śmiałym formułowaniem i publikowaniem własnych treści i przemyśleń naukowych” oraz do integracji młodego środowiska naukowego. Prezentowane referaty będą dotyczyły m.in. informatyki i systemów informatycznych, nowych technik i technologii, inżynierii środowiska, nauk ekonomicznych, a także nauk humanistycznych. 
Jak co roku, konferencja składać się będzie z trzech głównych sesji: „Nowe Techniki i Technologie”, „Inżynieria Środowiska” i „Nauki Ekonomiczne”. 
Pierwsza z nich będzie poświęcona zastosowaniu nowoczesnych technologii analizy danych i sterowania informacją w górnictwie, energetyce, budownictwie, hutnictwie i odlewnictwie oraz innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym wspierającym takie gałęzie przemysłu jak: bioinżynieria, metody sztucznej inteligencji, multimedia i e-learning, technologie internetowe, sieci komputerowe i telekomunikacja czy systemy informatyczne i techniki komputerowe. 
Podczas sesji „Inżynieria Środowiska” będzie mowa o zarządzaniu ochroną środowiska, zrównoważonych systemach energetycznych, technologiach proekologicznych i naukach o środowisku. 
„Ekonomia a kryzys gospodarczy – wyzwania oraz szanse dla Polski i świata” – to hasło przewodnie sesji „Nauki Ekonomiczne”. Jej uczestnicy porozmawiają na temat zagadnień z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania oraz efektywnego zarządzania zasobami. 
Osoby zainteresowane wygłoszeniem podczas spotkania swojego referatu, poświęconemu którejś z wymienionych dziedzin i obejmującego osobiste doświadczenia dotyczące praktycznych rozwiązań, wdrożeń, prowadzonych badań naukowych bądź wyniki studiów literaturowych, powinny do 30 maja przesłać na adres organizatorów swoje zgłoszenie, a do 15 czerwca – kompletną publikację. 
Po konferencji organizatorzy przyznają nagrody za najlepsze referaty w danej sesji. 
Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.profuturo.agh.edu.pl/?projekt=konferencja 
*** 
Grupa Naukowa Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) powstała w 2004 roku z inicjatywy doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej. Działa przy Fundacji Studentów i Absolwentów „Academica”, a docelowo zamierza organizować prace naukowo-badawcze również poza granicami kraju. 
Celem grupy jest praca nad rozwojem i propagowaniem nauki we wszystkich jej dziedzinach. Pro Futuro dąży również do integracji środowiska doktorantów, absolwentów i studentów AGH, nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami świata nauki i przemysłu, rozbudzania zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą i popularyzatorską w środowisku akademickim, umożliwienia wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych oraz przygotowywania do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy