student szuka pracy 320

Uczelnia przyszłości gwarancją zatrudnienia

 

By zagwarantować sobie stabilną pozycję za kilka lat, już dziś należy zmienić myślenie zarówno o procesie edukacyjnym jak i o jego efekcie. W związku z tym, 22 maja w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych odbyła się konferencja „Uczelnia przyszłości gwarancją zatrudnienia”. Organizatorzy konferencji, firma Pearson Edexcel oraz PKPP Lewiatan, zaprosili ekspertów z dziedziny edukacji oraz biznesu by wspólnie zastanowić się jak uczelnie mogą zwiększać swoją konkurencyjność w oparciu o współpracę z pracodawcami.

Podczas konferencji Dr Beata Mierzejewska, konsultant w firmie Innovatika opowiedziała o niestandardowym programie nauczania, który na zlecenie Uczelni Łazarskiego przygotowała jej firma. Efektem programu miała być zdolność studentów do podjęcia wyzwań rynku pracy zaraz po jego ukończeniu. – Pracujemy ze studentami na realnych wyzwaniach biznesowych firmy, w pierwszych dwóch semestrach są to wyzwania przyniesione przez nas, w trzecim semestrze to studenci wypracowują swój pomysł na biznes, który następnie przedstawiają inwestorom – powiedziała Beata Mierzejewska. Jak podkreśliła Mierzejewska, wprowadzenie czegoś nowego w dotychczasowe ramy jest dużym wyzwaniem bo studenci patrzą na przedmioty bardzo jednostkowo i nie widzą zależności jaka między nimi zachodzi.

Dr Joanna Nawój-Połoczańska, Asystent w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego opowiedziała o szansach i zagrożeniach wynikających z wdrożenia monitoringu losów absolwentów uczelni wyższej. – 10 spośród najbardziej poszukiwanych zawodów w 2010 r. nie istniało w roku 2004. Oznacza to, że tempo zmiany na rynku przekracza czas studiowania – powiedziała Dr Joanna Nawój-Połoczańska. – Ministerstwo Pracy USA przewiduje, że dzisiejsi uczniowie do osiągnięcia 38 roku życia będą 10 do 14 razy zmieniać pracę.

Mark Woodcock, Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Pearson Edexcel na Europę Zachodnią oraz Andrzej Butra, Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Pearson Edexcel na Europę Centralną i Wschodnią pokazali jak europejskie uczelnie zmieniają swoje podejście, by sprostać oczekiwaniom nowoczesnych studentów. Mark Woodcock omówił m.in. przypadek ESNE, Szkoły Projektowania w Madrycie, która dzięki współpracy z Pearson Edexcel odniosła ogromny sukces. – Model pracy, który wspólnie stworzyliśmy okazał się tak dobry, że skopiowało go 8 innych szkół w Hiszpanii – powiedział Mark Woodcock. – Współpracę ze szkołą rozpoczęła firma Microsoft, która nie tylko gwarantuje zatrudnienie absolwentom szkoły, ale też tym z absolwentów, którzy zdecydują się na założenie własnej działalności oferują darmowe oprogramowanie przez trzy lata.

Konferencję zakończyła debata „Nowe drogi dla szkolnictwa wyższego, czyli praktyczne metody zdobywania umiejętności w szkołach wyższych”, w której udział wzięli Dr hab. Ewa Chmielecka, Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ekspert Boloński, Mark Woodcock, Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Pearson Edexcel na Europę Zachodnią, Andrzej Lech, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Jacek Palec, Dyrektor Zarządzający Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Piotr Stanisławski, Student V roku Nauk Politycznych UW i III roku Prawa na UKSW.

Paneliści debatowali nad rozwiązaniami dla braku przygotowania absolwentów szkół wyższych do pracy w zawodzie. – Obecny system edukacyjny preferuje odtwórców. Nie zachęca studentów do wyciągania wniosków, co prowadzi do lenistwa – powiedział Piotr Stanisławski. – Należy odtwórczość przełożyć na twórczość.

– Przygotowanie absolwentów do rynku pracy powinno być odpowiedzią na prognozowane potrzeby społeczne, a nie [wyłącznie] na potrzeby pracodawców, bo potrzeby Pracodawców są tu i teraz – powiedziała Dr hab. Ewa Chmielecka. – Z badań wynika, że pracodawcy rekrutując pracowników w 70 proc. zwracają uwagę na ich fachową wiedzę, a w 30 proc. na kompetencje społeczne danej osoby, tymczasem przy ich zwalnianiu jest dokładnie odwrotnie.

Powinniśmy przestać tworzyć mity budujące gorycz – powiedział Jacek Palec. – Przed kilkunastu laty powstał mit, że wystarczy skończyć jakąkolwiek szkołę wyższą, żeby znaleźć pracę. Ten mit upadł. Potem powstał mit, że nie wystarczy skończyć jakiejkolwiek uczelni, ale jak się skończy uczelnię techniczną, to ma się gwarantowane zatrudnienie. Ten mit też został obalony. Teraz powstaje kolejny mit, że za kilka lat wszyscy będą mieć pracę, bo przecież będzie nas tak mało. Tyle tylko, że wielu zawodów już nikt z nas nie będzie chciał wykonywać.

– Nie rozumiem dlaczego liczba szkół wyższych w Polsce musi się zmniejszyć wraz z nadejściem niżu demograficznego – powiedział Mark Woodcock. – Jeśli uczelnie stworzą strategie pozyskiwania studentów, jeśli będą w stanie wypromować Polskę, jako dobre miejsce do studiowania, to otworzą się przed nimi ogromne możliwości.

Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że tylko uważnie słuchając wzajemnych potrzeb będzie można wypracować taki model współpracy, który zagwarantuje poczucie stabilizacji zarówno uczelniom wyższym jak i wszystkim ich interesariuszom.

Patronem medialnym konferencji był magazyn „Rekruter”

Podobne wpisy