nauka pod aglami

Konferencja naukowa pod żaglami

Formuła konferencji jest taka, że cały czas się żegluje, codziennie jednak odbywają się dwie sesje naukowe. Uczestnicy zjazdu stanowią jednocześnie załogę żaglowca, wykonują więc wszelkie prace związane z funkcjonowaniem statku – pełnią wachty nawigacyjne, wykonują prace kuchenne i porządkowe. Warto dodać, że zwyczajowo połowę załogi stanowią studenci, którzy również przygotowują wystąpienia naukowe.

Prezentacje dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów konstrukcji, technologii i eksploatacji współczesnych jachtów żaglowych. Równie ważne miejsce w dyskusji zajmuje problematyka funkcjonowania systemu: człowiek-obiekt techniczny-środowisko, a w szczególności zagadnienia biomedyczne, psychologiczne, niezawodnościowe, metodyka szkolenia oraz treningu.

– Bardzo fajnie wygląda, kiedy w czasie zażartej dyskusji po referacie zabrzmi „alarm do żagli”, a wtedy cała załoga, zarówno profesorowie, jak i studenci, ciągnąc liny na pokładzie, dalej się kłócą na tematy naukowe – mówi prof. Janusz Kozak, dziekan elekt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, który będzie starszym oficerem podczas rejsu.

 

Kapitanem statku jest prof. Wiesław Tarełko z Akademii Morskiej. Udział w konferencji pod żaglami weźmie również prof. Marek Dzida, prorektor elekt Politechniki Gdańskiej.

Od wielu lat wykładowcy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zabierają w naukowy rejs działaczy Koła Studentów Techniki Okrętowej Korab. Nasi studenci prezentują zazwyczaj wyniki prac związanych z przygotowywaniem udziału w regatach łodzi solarnych lub rowerów wodnych. W tym roku grupa z PG liczy 10 osób, w tym pięciu studentów z WOiO i jedna studentka z Wydziału Mechanicznego.

W konferencji uczestniczą reprezentanci uczelni z całej Polski, m.in.: Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni; Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Politechniki Śląskiej, Łódzkiej; Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a okazjonalnie także innych uczelni.

Wygłoszone podczas rejsu referaty publikowane są w materiałach konferencyjnych.

Podobne wpisy