Wooden piles in the Gulf of Gdansk in Poland at dusk

Uczelnie Trójmiasto

Trójmiasto to główny ośrodek akademickich w województwie pomorskim. Tworzą go stolica Pomorza: Gdańsk oraz Gdynia i Sopot. Na uczelniach trójmiejskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie trójmiejskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Trójmiasta oraz całego Pomorza.

W Trójmieście możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Gdański 

 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Oceanografii i Geografii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Nawigacyjny
 • Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Wydział Mechaniczno-Elektrycznego

Politechnika Gdańska

 • Wydział Architektury
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii

Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Wydział Lekarski
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 • Wydział Architektury
 • Wydział Grafiki 
 • Wydział Malarstwa Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Wydział Wzornictwa

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

 • Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Wydział II – Instrumentalny
 • Wydział III – Wokalno-Aktorski
 • Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

 • Wydział Kultury Fizycznej

Inne uczelnie prowadzące studia w Trójmieście

 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Filia w Sopocie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku (filia)
 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie Filia w Sopocie
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Zobaczy wszystko o studiach na trójmiejskich uczelniach.

Trójmiasto to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako największy ośrodek miejski północnej Polski, z Gdańskiem – stolicą województwa, kupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Trójmiasta oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do trójmiejskich kandydatów.

Podobne wpisy