Pomorze wydmy Bałtyk

Uczelnie w Słupsku

Słupsk to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie pomorskim. Na uczelniach słupskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie słupskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów ze Słupska i Pomorza Środkowego.

W Słupsku możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Pomorska w Słupsku

 • Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Instytut Filologii
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
 • Instytut Historii
 • Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Instytut Pedagogiki
 • Instytut Prawa i Administracji
 • Katedra Sztuki Muzycznej

Inne uczelnie prowadzące studia w Słupsku

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Regionalny Ośrodek Studiów Podyplomowych – Filia w Słupsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa Filia w Słupsku

Zobaczy wszystko o studiach na słupskich uczelniach.

Słupsk to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie ze Słupska raz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do słupskich kandydatów.

Podobne wpisy