gdynia bałtyk

Uczelnie w Gdyni

Gdynia to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w Trójmieście Na uczelniach gdyńskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie gdyńskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Gdyni, Trójmiasta i Pomorza.

W Gdyni możesz studiować na następujących uczelniach:

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Nawigacyjny
 • Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Wydział Mechaniczno-Elektrycznego

Inne uczelnie prowadzące studia w Gdyni

 • Uniwersytet Gdański – Wydział Oceanografii i Geografii
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Zobaczy wszystko o studiach na gdyńskich uczelniach.

Gdynia to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Gdyni raz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do gdyńskich kandydatów.

Podobne wpisy