sopot molo pomorskie

Uczelnie w Sopocie

Sopot to jeden z ośrodków akademickich w Trójmieście Na uczelniach sopockich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie sopockie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Sopotu, Trójmiasta i Pomorza.

W Sopocie możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny
  • Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Filia w Sopocie
  • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie Filia w Sopocie

Zobaczy wszystko o studiach na sopockich uczelniach.

Sopot to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie ze Sopotu raz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do sopockich kandydatów.

Podobne wpisy