phoca_thumb_s_sto_zlotych_film

Stypendia dla studentów w Krakowie

  
Okazało się bowiem, że istnieje luka prawna – ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość fundowania przez miasto stypendiów, natomiast ustawa o szkolnictwie wyższym nie mówi o takim rozwiązaniu.

  
Problem niespójnych przepisów został rozwiązany kilka dni temu. W życie weszły zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą samorządy terytorialne będą mogły teraz legalnie przyznawać studentom i doktorantom pomoc materialną. Taką możliwość będą mieć również prywatni darczyńcy, fundacje i stowarzyszenia.
 
Jak pisze „Dziennik Polski”, w krakowskim magistracie trwają prace nad uchwałą, która ponownie umożliwi przyznawanie stypendiów zdolnym krakowskim studentom i doktorantom.
  

Podobne wpisy