phoca_thumb_s_pieniadz2

Stypendia dla dolnośląskich pierwszoroczniaków

 

Ogólnopolskim organizatorem „Programu Stypendiów Pomostowych” jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Jej dolnośląskim partnerem jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej.
Kandydaci muszą mieszkać w dolnośląskich miejscowościach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców i zdać z dobrym wynikiem egzamin maturalny w roku 2009. Muszą również wykazać, że zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie – realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w państwowych uczelniach wyższych.
Przy ocenie wniosku pod uwagę będzie również brany dochód na jednego członka rodziny kandydata, osiągnięty w czerwcu 2009 roku. Największe szanse na otrzymanie stypendiów mają osoby z najlepszymi wynikami matury i najniższym dochodem w rodzinie.
Wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej: 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38.
Szczegółowe regulamin programu i wzory wniosków są dostępne na stronie: http://fem.org.pl/main.php?lang=pl&siteid=zdolny&site=stypendia
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy