sggw-logo1

SGGW zwiększa wartość dodatnią

Konferencja będzie poświęcona jakości mięsa wołowego (system QMP) oraz możliwości uzyskania przez rolników dopłat do jej produkcji. Odbędzie się ona25.06.2009r., (czwartek) godz. 10.00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program Konferencji:
Część I
9:30 Rejestracja uczestników Katarzyna Cieszyńska
10:00-10:05 Przywitanie gości. Podziękowanie Ministrowi za patronat i wzięcie udziału, podziękowanie sponsorom
10:05-10:10 Uroczyste otwarcie Konferencji przez Ministra Marka Sawickiego Marek Sawicki
10:10-10:23 Historia systemu QMP, kontekst, otoczenie 
10:23-10:25 Zapotrzebowanie rynku HORECA na wołowinę wysokiej jakości.  
10:25-10:30 Wsparcie dla uczestników systemu QMP w ramach PROW 2007-2013, zmiany w PROW w kierunku zwiększania zachęt do udziału w systemie jakości QMP i do integracji, kooperacji.
10:30-10:35 Instrumenty wsparcia dla integracji poziomej i pionowej, środki aktywizacji producentów żywca, grup producentów żywca.
10:35-10:40 Polityka resortu rolnictwa wobec systemów jakości, miejsce systemów jakości w strategii promocji polskiej żywności.
10:40-10:50 Wzmocnienie marketingu i budowa grup sprzedażowych drogą do zwiększenia udziału w sieciach i eksportu przez sieci. 
10:50-10:55 Posumowanie 
10:55-11:00 Wyróżnienie współautorów QMP – wręczenie listów gratulacyjnych przez Ministra Marka Sawickiego  
11:00 Podziękowanie Ministrowi Sawickiemu za udział w Konferencji 
Część II
11:00 Czy przyszłość dla polskiej wołowiny jest na rynku Polski, UE czy w krajach trzecich. 
11:20 Czy Polski żywiec wołowy i mięso wołowe mają cenę odpowiednią do wartości , analiza przyczyn. 
11:40 Dlaczego polskie zakłady wysyłają za granicę głównie ćwierci wołowe, a nie elementy? 
12:00 Dlaczego mamy niski udział tusz R w strukturze ubojów? Analiza zmian w czasie, benhmarking 
12:20 Czy jest możliwa bliższa współpraca ubojni z rolnikami? Bariery, Jak pokonać bariery? Przedstawiciele Grup Producentów, Ubojni   
12:40 Czy poprawa organizacji rynku może podnieść konkurencyjność polskiego sektora wołowiny i wzrost popytu na polską wołowinę.
13:00 Czy Polski konsument potrafi rozpoznać wołowinę System QMP? 
13:20 Jakie są bariery popytu w Polce, czy tylko cena? Czy to można badać? 
13:40-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-16:00 Podsumowanie Konferencji
– Czy lepiej dążyć do wzrostu wartości dodanej polskiej wołowiny w Systemie QMP czy bez systemu ? 
– Czy warto mieć strategię? 
– Scenariusze

Podobne wpisy