uwUniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Uniwersytecie Warszawskim

Wybór odpowiedniej uczelni jest tak samo trudny, jak wybór kierunku studiów, który chcemy studiować. Ofertę edukacyjną Uniwersytetu Warszawskiego można jednak polecić każdemu. Prestiż, nowoczesne programy kształcenia, doskonała infrastruktura i bogate życie studenckie, to tylko część argumentów, których można użyć, żeby przekonać Was do podjęcia studiów na UW! 

Uczelnie prowadzi aktualnie rekrutację na następujących kierunkach studiów:

  • Biologia, studia stacjonarne drugiego stopnia.
  • Biologia, niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia.
  • Biotechnologia, studia stacjonarne drugiego stopnia.
  • Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia.
  • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia.
  • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia.
  • Ochrona środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia.
  • Ochrona środowiska, niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia.
  • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

kierunki studiów forum
Rejestracja na ww. kierunki będzie możliwa na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Czy wiesz, że… ?
Uniwersytet Warszawski został założony w 1816 roku i jest obecnie największym polskim uniwersytetem i jednym z najlepszych w Polsce. Kształci prawie 55 000 studentów i doktorantów. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje kilkadziesiąt kierunków studiów w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych.
Dodatkowo ofertę UW wzbogaca ponad 200 programów studiów podyplomowych i 35 kierunków studiów doktoranckich.
Na Uniwersytecie prowadzone są także studia i zajęcia w językach obcych.
Każdego roku około 13 tysięcy młodych ludzi staje się studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Chcesz do nich dołączyć?

Podobne wpisy