Przemyśl Podkarpackie Panorama miasta, Władycze 3, 37-700

Uczelnie w Przemyślu

Przemyśl to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie podkarpackim. Na uczelniach przemyskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie przemyskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Przemyśla i subregionu przemyskiego.

W Przemyślu możesz studiować na następujących uczelniach:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

  • Instytut Nauk Społecznych
  • Instytut Ochrony Zdrowia
  • Instytut Sztuk Projektowych
  • Instytut Nauk Technicznych

Inne uczelnie prowadzące studia w Przemyślu

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia w Przemyślu

Zobaczy wszystko o studiach na przemyskich uczelniach.

Przemyśl to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Przemyśla oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do przemyskich kandydatów.

Podobne wpisy