Krosno podkarpackie, historyczny układ urbanistyczny, XIV, XIX/XX Janalexandernovalis

Uczelnie w Krośnie

Krosno to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie podkarpackim. Na uczelniach krośnieńskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie krośnieńskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Krosna i subregionu krośnieńskiego.

W Krośnie możesz studiować na następujących uczelniach:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

  • Instytut Humanistyczny
  • Instytut Zdrowia i Gospodarki
  • Instytut Politechniczny

Inne uczelnie prowadzące studia w Krośnie

  • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach Filia w Krośnie

Krosno to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Krosna oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do krośnieńskich kandydatów.

Podobne wpisy