Rzeszów Podkarpackie Panorama miasta, Pomnik Czynu Rewolucyjnego

Uczelnie Rzeszów

Rzeszów to główny ośrodek akademicki w województwie podkarpackim. Na uczelniach rzeszowskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie rzeszowskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Rzeszowa oraz całego Podkarpacia.

W Rzeszowie możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Rzeszowski

 • Nauk Humanistycznych
 • Nauk Medycznych
 • Nauk Przyrodniczych
 • Nauk Społecznych

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

 • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Wydział Zarządzania

Inne uczelnie prowadzące studia w Rzeszowie

 • Szkoła Główna Menedżerska COLLEGIUM HUMANUM Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi Filia w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Zobaczy wszystko o studiach na rzeszowskich uczelniach.

Rzeszów to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Rzeszowa oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do rzeszowskich kandydatów.

Podobne wpisy