wsiie logo new

Projekt Certyfikacji Szkół Szkoła Innowacji i konkursu Lider Innowacji

Przedsięwzięciu patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Kurator Oświaty w Lublinie. Dotychczas, podczas czterech edycji Konkursu, uhonorowano 53 szkoły z Lubelszczyzny, w tym 15 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie, a 11 – trzykrotnie. Również 11 szkół było nagradzanych we wszystkich czterech edycjach. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. Najlepsze Szkoły, Dyrektorzy, Nauczyciele, szkolne biblioteki i Uczniowie, mający szczególne osiągnięcia w dążeniu do tych celów, oraz ciekawe inicjatywy realizowane w szkołach zostają dodatkowo uhonorowane tytułem Lider Innowacji. Promując wysoki poziom edukacji, organizatorzy zachowują najwyższą jakość oceny szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów.

Uroczysta Gala podsumowująca tegoroczną edycję Projektu odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. godz. 12.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Podobne wpisy