phoca thumb s pwr logo

Program za 5 milionów na Dolnym Śląsku

Program, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, oferuje łącznie 5,4 mln zł na sfinansowanie proinnowacyjnych usług badawczych bądź wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Każdy przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł. Dodatkowo oferowana jest bezpłatna pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych (audyt technologiczny) oraz w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy. Zgłaszanie przedsiębiorstw i realizacja „bonów na innowacje” odbywa się zgodnie z regulaminem programu, przy czym duży nacisk położono na maksymalne uproszczenie procedur formalnych.

Szczegółowe zasady udziału w programie zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się dn. 6 listopada 2012, w godz. 13.00 – 15.00 w Hotelu Panorama Mercure we Wrocławiu (Plac Dominikański 1). Zgłoszenia na spotkanie należy kierować na adres: dolnoslaskibon@wctt.pl, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy instytucji oraz numeru telefonu do dnia 5 listopada, do godz. 12.00.

Regulamin programu, formularze wniosków oraz pozostała dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie www.dolnoslaskibon.pl. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt: tel. 71 3204341, 71 3203318, e-mail: dolnoslaskibon@wctt.pl.

Podobne wpisy