phoca_thumb_s_pwr_logo

Prof. Henryk Górecki uhonorowany przez Politechnikę Wrocławską

Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki od 40 lat prowadzi pracę naukową w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Opracował i wdrożył wiele nowych technologii i produktów w przemyśle nawozowym, nieorganicznym, chemii gospodarczej oraz w rolnictwie.

Profesor pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej Komitetu Badań Naukowych i przewodniczącego Zespołu Opiniodawczo -Doradczego KBN do spraw Projektów Celowych. Kierował interdyscyplinarnymi zespołami ekspertów powołanymi przez władze wojewódzkie i ministerialne oraz pełnił funkcje rzeczoznawcy w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Nauki, przewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, przewodniczącym Zespołu Roboczego do spraw Materiałów
i Surowców oraz – drugą kadencję – członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem 6 rad naukowych jednostek badawczo-rozwojowych, a w 3 z nich pełni funkcję przewodniczącego. W 2007 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opublikował 323 prace naukowe, w tym 63 za granicą. Jest autorem lub współautorem ośmiu książek oraz 135 referatów i komunikatów konferencyjnych. Jest twórcą 61 patentów RP, 12 zgłoszeń patentowych, 20 patentów zagranicznych, współautorem ponad 200 opracowań dla przemysłu. Jest współautorem światowej monografii wyd. M.
Dekkera, dotyczącej oddziaływania przemysłu nawozowego na środowisko. W roku 2008 opracował rozdział „Nawozy i nawożenie” w światowej encyklopedii „Encyclopedia of Life Support Systems” (EOLSS). Jest członkiem Rady Programowej miesięcznika „Chemik”.

Prowadził współpracę z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi w USA, Belgii, Holandii, Portugalii, Bułgarii, a także z kombinatami nawozowymi w Kazachstanie, Jordanii, Syrii. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami.

Podobne wpisy