Miasta akademickie na Podlasiu

W Województwie Podlaskim działają publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, prowadzące kierunki licencjackie, inżynierskie, magisterskie i studia podyplomowe.

W województwie Podlaskim możesz studiować przede wszystkim w głównych ośrodkach akademickich:

 • Białystok
 • Suwałki

Możesz także studiować w innych ośrodkach akademickich, takich jak:

 • Łomża
 • Hajnówka
 • Biała Podlaska

Podlaskie szkoły wyższe

 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Filia w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – Filia w Białymstoku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wydział Ochrony Zdrowia
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wydział Politechniczny
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka Wydział Architektury
 • Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
 • Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny
 • Politechnika Białostocka Wydział Informatyki
 • Politechnika Białostocka Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Politechnika Białostocka Wydział Wydział Mechaniczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki (Filia w Białymstoku)
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filozofii
 • Uniwersytet w Białymstoku Instytut Informatyki
 • Uniwersytet w Białymstoku Instytut Socjologii
 • Uniwersytet w Białymstoku Instytut Studiów Kulturowych
 • Uniwersytet w Białymstoku Instytut Zarządzania
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologii
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Chemii
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Finansów
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Fizyki
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyki
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa
 • Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Filia w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 •